Jelenković

Stomatološka ordinacija

 
Navigacija
 
 

Oralna hirurgija

 
  • vađenje zuba (rutinsko i hirurško)
  • vađenje impaktiranih zuba
  • resekcija korena - apikotomija
  • ugradnja implantata
Ukoliko konzervativan način lečenja zuba ne daje očekivane rezultate pristupa se hirurškom lečenju. Postoje hirurške intervencije, poput resekcije korenova, čiji je cilj očuvanje zuba, ali nažalost, ponekad je nemoguće spasiti zub i tada se pristupa njegovom vađenju. Gubitkom zuba dolazi do velikih poremećaja u zubnom nizu i zbog toga je neophodno naodoknaditi izgubljene zube, bilo izradom odgovarajuće protetske nadoknade, bilo ugradnjom implantata.
 
Kontaktirajte nas
 
Stomatološka ordinacija Jelenković
Edvarda Griga 7a, Resnik-Rakovica
 
 
Implantat u viličnoj kosti preuzima ulogu korena zuba na kojem se kasnije postavlja keramička krunica, tako da se izgubljeni zub nadoknađuje bez brušenja okolnih, zdravih zuba. Takođe, implantati mogu da se koriste i za povećanje retencije i stabilnosti mobilnih protetskih nadoknada – proteza.

Sve navedene intervencije vrše se u našoj ordinaciji, u dogovoru sa našim oralnim hirurgom.
design by NormaReclamare